Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Cuộc khởi nghĩa của nông dân Tây Sơn qua một ít bức thư của người ngoại quốc đã ở Việt Nam đương thời

1956

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Bạch Hào

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa, số 14 (02/1956)