Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Đánh giá cuộc cách mạng Tây Sơn và vai trò lịch sử của Nguyễn Huệ

1956

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Trần Huy Liệu

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa, số 14 (02/1956)

Thông tin sơ lược

/Địa chí Bình Định/, /Lịch sử/, Nhà Tây Sơn, /Nhân vật/, {Nguyễn Huệ}