Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào của đất Tây Sơn - Bình Định với Thăng Long - Hà Nội

2015

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Lê Kim Toàn

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, phát triển bền vững thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình