Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Làm giàu từ trang trại VietGAP

2016

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Phú Mỹ

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Kinh tế nông thôn, số 13 (1020), T6, 25/3/2016, tr. 12

Thông tin sơ lược

Khuyến nông, Trang trại, VietGAP, Tây Phú, Tây Sơn