Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Hội làm vườn Bình Định: Chặng đường 30 năm thành lập và trưởng thành

2015

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Chưa xác định

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Kinh tế nông thôn, số 51 (1006), T6, 18/12/2015, tr. 04

Thông tin sơ lược

Hội làm vườn Bình Định, Kinh tế, Nông thôn, Nông nghiệp