Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Chuyện ghi từ làng Canh Giao

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Vũ Đình

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Giáo dục và thời đại.- Thứ Hai, 08/5/2017.- Số 109.- tr.14 - 15
ĐKCB BTC.004973

Thông tin sơ lược

Ghi lại những khó khăn trong đời sống, trong chuyện học hành của người đồng bào Chăm H'roi ở làng Canh Giao, huyện Vân Canh - Bình Định.