Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo đột phá phát triển KT-XH

2016

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Nhơn Thiệ

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định, 2016 .- Số Xuân Bính Thân .- Tr. 4-5
ĐKCB BTC.004528

Thông tin sơ lược

Giới thiệu bài phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng về những thành tựu trong năm 2015 và định hướng phát triển KT- XH của tỉnh trong năm 2016.