Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tập đoàn Hoa Sen đẩy mạnh đầu tư tại Bình Định

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyễn Hân

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017 .- Số Xuân Đinh Dậu .- tr.10-11
ĐKCB BTC.004746

Thông tin sơ lược

Giới thiệu bài phỏng vấn ông Trần Ngọc Chu - Tổng giám đốc tập đoàn Hoa Sen về hoạt động đầu tư tại Bình Định.