Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Phát triển KT-XH năm 2017: Vượt thách thức, khẩn trương tái thiết sau lũ

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Thu Hiền

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- Thứ Tư, 11/01/2017 .- Số 6324 .- tr.3
ĐKCB BTC.004772

Thông tin sơ lược

Đề cập nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đưa ra tại hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai thực hiện kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ và huy động mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH quan trọng năm 2017.