Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Làng ong An Đỗ

2016

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Trọng Lợi

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định, 2016 .- Số Xuân Bính Thân .- Tr. 12, 42
ĐKCB BTC.004529

Thông tin sơ lược

Giới thiệu làng nuôi ong thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, Huyện Hoài Nhơn đi lên từ trong khó khăn buổi đầu 2 hộ nuôi onng năm 1996 đến nay đã có hơn 100 hộ gắn bó với nghiệp nuôi ong lấy mật với gần 10.000 đàn ong,...