Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Thu hút đầu tư vào KKT Nhơn Hội và các khu công nghiệp: Nhiều chuyển động tích cực

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyễn Hân

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- Thứ Bảy, 11/03/2017 .- Số 6376 .- tr.3
ĐKCB BTC.004833

Thông tin sơ lược

Thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư vào KKT Nhơn Hội và các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Định