Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Phân tích các nhân tố chất lượng sản phẩm tác động đến ý định mua xe gắn máy của khách hàng tại tỉnh Bình Định

2016

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương.- 6/2016.- Số 471.- tr. 38 - 40
ĐKCB BTC.005078

Thông tin sơ lược

Giới thiệu mô hình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, phân tích các nhân tố chất lượng sản phẩm tác động đến ý định mua xe gắn máy của khách hàng tại tỉnh Bình Định