Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nỗ lực mời gọi đầu tư phát triển du lịch

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyên Vũ

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6614.- tr.7
ĐKCB BTC.005118

Thông tin sơ lược

Giới thiệu danh mục 18 dự án du lịch Bình Định mời gọi đầu tư; các dự án được UBND tỉnh chấp thuận, cấp phép đầu tư, dự kiến trao tại Hội thảo "Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và thu hút khách du lịch quốc tế".