Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Dấu ấn 3 năm phát triển: Du lịch Bình Định

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Nguyên Vũ

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6601.- tr.3
ĐKCB BTC.005112

Thông tin sơ lược

Tổng kết hoạt động du lịch Bình Định trong 3 năm 2015 - 2017 với kết quả khả quan: 2015 đón được: 2,6 triệu lượt khách,.. và  trong 10 tháng đầu năm 2017 đón được: 3,34 triệu lượt khách, đạt doanh thu từ du lịch 2.246 tỉ đồng.