Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Tận lực cho sứ mệnh vẻ vang: Kỷ niệm 65 năm Đoàn tuồng liên khu V - Nhà hát Tuồng Đào Tấn

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6580.- tr.1,8
ĐKCB BTC.005104

Thông tin sơ lược

Giới thiệu lịch sử thành lâp, quá trình xây dựng và trưởng thành của nhà hát tuồng Đào Tấn, tiền thân Đoàn tuồng liên khu V trong 65 năm qua.