Bài trích Địa chí -- Thư viện tỉnh Bình Định :: Chi tiết

Nâng chất hoạt động tình nguyện hè

2017

Tải về

Vui lòng đăng nhập để tải tài liệu.

Đăng nhập

Tác giả

Hồng Phúc

Số đăng ký cá biệt, Nguồn trích

Nguồn Báo Bình Định.- 2017.- Số 6563.- tr.5
ĐKCB BTC.005092

Thông tin sơ lược

Kết quả chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2017 thể hiện bằng các công trình thiết thực đi vào lòng dân: Xây dựng 10 căn nhà nhân ái, tổ chức khám và phát thuốc cho 1000 người dân,... có 393 đội tình nguyện được thành lập với hơn 15.400 đoàn viên tham gia.